• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Thông báo 263/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 263/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 263/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 02/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/02/2012, BNN đã ban hành Thông báo 263/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản.

Nghiên cứu và phát triển công nghệ:

- Tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc triển khai các đề tài, dự án đảm bảo có sản phẩm cụ thể đáp ứng mục tiêu của Chương trình. Rà soát lại các đề tài, dự án nghiên cứu thuộc Chương trình, tập trung ưu tiên cho các đề tài có sản phẩm cụ thể ứng dụng thực tiễn sản xuất, có hàm lượng Công nghệ sinh học cao (nhất là có ứng dụng chỉ thị phân tử, công nghệ gen). Triển khai các nhiệm vụ về finger printing;

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặt hàng cho các doanh nghiệp để có sản phẩm đi vào cuộc sống nhanh hơn;

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác ứng dụng cây trồng biến đổi gen vào sản xuất, xây dựng các văn bản tạo hành lang pháp lý, động lực thị trường mới để thúc đẩy công nghệ đi vào thực tiễn sản xuất;

- Rà soát các nhiệm vụ về nghiên cứu, sản xuất chế phẩm sinh học, nâng cao hàm lượng công nghệ sinh học và tính ứng dụng trong thực tiễn sản xuất;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tiến tới hình thành công nghệ nhân giống ở quy mô công nghiệp.

Từ khóa: Thông báo 263/TB-BNN-VP

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134398