• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


 

Thông báo 268/TB-BCT năm 2014 kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương

Tải về Thông báo 268/TB-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/TB-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ, đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Thiết bị kỹ thuật điện Việt Nam, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo - Chánh Thanh tra Bộ thông báo về Kết luận của Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 5 năm 2014); tình hình, kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; thông báo một số vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng trong ngành và ý kiến phát biểu của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thuôc lá Việt Nam; Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tình hình và kết quả tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị để nắm vững tình hình, chủ trương, biện pháp phòng ngừa của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

2. Báo cáo phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 của Bộ đã phản ánh tình hình công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ với kết quả tích cực, trong đó:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ về phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ tiếp tục duy trì thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

- Các biện pháp về phòng, chống tham nhũng được Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ;

- Sáu tháng qua không có vụ việc tiêu cực tham nhũng nào nghiêm trọng đột biến là “điểm nóng” nằm trong chương trình chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như nằm trong hoạt động kiểm tra, đôn đốc của Trung ương năm 2014. Tuy nhiên, trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ và các đơn vị thuộc Bộ vẫn còn một số mặt bất cập, hạn chế như: chuyển đổi vị trí công tác; phát hiện các vụ tham nhũng; trách nhiệm người đứng đầu; tặng quà, nhận quà; minh bạch và công khai tài sản thu nhập; xử lý còn chưa tương xứng.

Về những hạn chế này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Về phương hướng công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2014.

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, kết hợp với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2014, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng và tự chịu trách nhiệm về công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, tặng quà, nhận quà theo quy định;

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và phải bố trí thời gian tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và quy chế tiếp công dân; thực hiện nhất quán cơ chế công khai minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhất là các doanh nghiệp có liên quan đến quản lý ngành hàng phục vụ đời sống nhân dân;

- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nghiêm khắc xử lý, công khai kết quả xử lý, có giải pháp khắc phục các vụ việc đã xẩy ra và vụ việc mới phát sinh; trong đó, đối với đầu tư dự án Noọng Chăn tại Lào của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V giao Thanh tra Bộ chỉ đạo và thành lập đoàn thanh tra làm rõ vi phạm để xử lý; việc kiểm điểm tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, yêu cầu các tổ chức và cá nhân từ cơ sở đến Tập đoàn phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 31 tháng 7 năm 2014;

Sau cuộc họp này, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ họp sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị và đề xuất các ý kiến đóng góp về Bộ.

Thông báo này được phổ biến đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Lưu: VT, TTB, Website Bộ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
Phạm Hùng Sơn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 268/TB-BCT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phạm Hùng Sơn
Ngày ban hành: 16/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/7/2014, Bộ Công thương có Thông báo 268/TB-BCT năm 2014 kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về tình hình và kết quả tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị để nắm vững tình hình, chủ trương, biện pháp phòng ngừa của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

2. Báo cáo phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014 của Bộ đã phản ánh tình hình công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ với kết quả tích cực, trong đó:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ về phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ tiếp tục duy trì thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

- Các biện pháp về phòng, chống tham nhũng được Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ.

Từ khóa: Thông báo 268/TB-BCT

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240015