• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 27/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan văn Khải tại cuộc họp về Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 27/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/01/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 27/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan văn Khải tại cuộc họp về Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Về các nội dung kế hoạch:

- Về tìm kiếm thăm dò dầu khí: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò để sớm xác định chính xác con số trữ lượng dầu khí làm cơ sở cho việc cập nhật, bổ sung Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng và Chiến lược phát triển kinh tế nói chung.

- Về khai thác dầu khí: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp rà soát kỹ lại con số sản lượng dầu khí khai thác trong từng năm, xác định rõ sản lượng dầu khí khai thác trong nước và khai thác ở nước ngoài. Trường hợp sản lượng khai thác trong nước sụt giảm thì phải có biện pháp đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài, bảo đảm cân đối cung cầu dầu khí cho đất nước, Trong đầu tư ra nước ngoài, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phải cân nhắc, tính toán kỹ địa bàn và hình thức đầu tư để hạn chế rủi ro.

- Về phát triển công nghiệp khí: Do trữ lượng khí của ta nhiều hơn dầu, một số mỏ khí đã phát hiện nhưng chưa đưa vào khai thác, sử dụng được, Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tìm biện pháp phát triển nhanh thị trường tiêu thụ khí nhằm sớm đưa các mỏ khí đã phát hiện vào khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế và khích lệ các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào tìm kiếm thăm dò để tìm ra các mỏ khí mới.

- Về chế biến dầu khí:

Việc thực hiện thành công các dự án chế biến dầu khí nêu trong Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhất là các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu phía Nam. Các dự án nhà máy lọc dầu tuy mang lại lợi nhuận không cao nhưng sẽ tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển hóa dầu, là khâu mang lại lợi nhuận cao và tạo nhiều việc làm. Do vậy, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành các dự án này theo đúng tiến độ đề ra.

- Về hệ thống tàng trữ và kinh doanh các sản phẩm dầu khí:

Cần nghiên cứu phương án sáp nhập Tổng Công ty Xăng dầu thuộc Bộ Thương mại vào Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam nhằm giảm thiểu việc xây dựng hệ thống kho chứa xăng dầu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phân phối xăng dầu.

- Về dịch vụ dầu khí:

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần chủ động, phấn đấu để tăng tỷ trọng cung cấp dịch vụ dầu khí từ 20-30% hiện nay lên 40-45% trong 5 năm tới. Những loại dịch vụ nào trong nước có thể làm được thì phải cố gắng vươn lên để chiếm lĩnh, thay thế các dịch vụ của nước ngoài, kể cả chế tạo dàn khoan.

Riêng về phát triển đội tầu vận tải dầu thô và sản phẩm dầu, cần nghiên cứu phát huy tối đa khả năng đóng tầu trong nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Tài chính nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện chủ trương này.

- Về Tập đoàn Dầu khí: Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập Tập đoàn Dầu khí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2006. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phải chặt chẽ, thận trọng, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

- Về thu xếp vốn: Nhu cầu vốn đầu tư của ngành Dầu khí 5 năm tới rất lớn. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công nghiệp cùng Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tính toán cụ thể phương án về nguồn vốn và hỗ trợ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trong việc thu xếp vốn, tạo điều kiện để Tổng Công ty thực hiện thành công Kế hoach 5 năm 2006-2010.

Từ khóa: Thông báo 27/TB-VPCP

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8936