Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2007 và triển khai công tác năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 15/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/2/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 27/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2007 và triển khai công tác năm 2008. Cụ thể,

Nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Tăng cường năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước là khâu công tác có ý nghĩa quyết định sự thành công của ngành y tế

2. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới y tế và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư: Bộ Y tế cần rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng vùng, bảo đảm khả thi và thực sự có hiệu quả, bảo đảm sự đồng bộ giữa nhu cầu khám, chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện, liên huyện và tuyến xã.

89