• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo số 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 273/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 273/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước.

Về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 theo Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cần tổ chức sơ kết 3 năm (2008 - 2010) thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012:

a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành đề cương đánh giá thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách kinh tế - xã hội để làm căn cứ cho các Bộ, ngành và địa phương tổ chức sơ kết.

b) Trên cơ sở kết quả sơ kết của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2009, trong đó cần làm rõ:

- Những mặt được, chưa được của việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong giai đoạn vừa qua; tình hình xây dựng và triển khai các đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học Công nghệ, Văn hóa, Thể thao…; đánh giá mặt tích cực và hạn chế (nếu có) của việc thực hiện phân biệt tiền lương theo các khu vực hưởng lương từ ngân sách, sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trong chính sách tiền lương chung; phân biệt chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách trợ cấp ưu đãi người có công.

- Những giải pháp cần thực hiện để tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong những năm 2011 – 2012.

Từ khóa: Thông báo 273/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93982