• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững

 

Thông báo 274/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Văn bản khác 274/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 274/TB-VPCP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 07/10/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/10/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 274/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020.

Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, cần hoàn thiện thêm một số nội dung theo hướng sau:

- Phải xác định rõ với các đối tượng nghèo khác nhau, ở các địa bàn khác nhau thì có chính sách ưu đãi và hỗ trợ phù hợp. Trong đó, phải xác định các địa bàn, các đối tượng có tính đặc thù trong các vùng miền của cả nước phải có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cao hơn, cần tập trung chỉ đạo làm trước và ưu tiên thực hiện hơn. Bổ sung các địa bàn có hộ nghèo ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ …, các xã khó khăn để thực hiện mục tiêu xóa nghèo trên phạm vi cả nước.

- Rà soát các chương trình, dự án giảm nghèo đang thực hiện để đưa vào Nghị quyết các chính sách giảm nghèo bảo đảm không trùng lặp, hiệu quả, thuận lợi cho sự chỉ đạo, điều hành và giám sát của các cơ quan nhà nước và cộng đồng dân cư; đồng thời có sự phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo. Cần xác định nguyên tắc, cách thức kết hợp, lồng ghép các chương trình, đề án về xóa đói giảm nghèo với các chính sách ưu đãi và hỗ trợ trong Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, trình phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2010.

Từ khóa: Văn bản khác 274/TB-VPCP

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115734