• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 275/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 275/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 275/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 20 tháng 6 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và những kết quả đã đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trong điều kiện khó khăn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 11,9%, trong đó công nghiệp tăng 18,25%, nông nghiệp tăng 9,71%, dịch vụ tăng 10,89%; sản lượng lúa đạt 1,5 triệu tấn; triển khai được 163 mô hình cánh đồng mẫu lớn với 15.000 hộ tham gia; sản lượng thủy hải sản đạt 49.000 tấn; thu ngân sách đạt 62% kế hoạch. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện (năm 2013 tăng 21 bậc so với năm 2012). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đã trợ cấp cho 29.456 đối tượng, hỗ trợ xây dựng 748 nhà ở cho người có công với cách mạng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; đoàn kết các dân tộc vùng đồng bào Kinh, Khmer, Hoa được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội Sóc Trăng vẫn còn nhiều khó khăn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer tuy có giảm nhưng vẫn còn cao; cơ sở hạ tầng còn bất cập.

2. Thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra trong đó chú trọng một số nội dung sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản có năng suất, chất lượng cao và kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế;

b) Phát triển công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến lúa gạo, thủy hải sản, công nghiệp điện nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Áp dụng có hiệu quả mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; xây dựng quan hệ sản xuất mới, hợp tác liên kết kiểu mới, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và giá trị gia tăng các sản phẩm hàng hóa:

c) Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời có các cơ chế, chính sách thiết thực hỗ trợ người dân có đủ đất sản xuất, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản theo quy hoạch để từng bước cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

3. Về một số đề nghị của Tỉnh:

a) Đồng ý hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương cho tỉnh Sóc Trăng 50% tổng số kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh (tối đa không quá 160 tỷ đồng), Tỉnh chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương đối với phần kinh phí còn lại để đầu tư, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Bộ Tài chính ứng trước số vốn được Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn từ năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước theo quy định.

b) Đồng ý về chủ trương chuyển giao nguyên trạng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản lý; Tỉnh sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

c) Đồng ý về chủ trương đầu tư mở rộng Cảng cá Trần Đề. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án điều chỉnh theo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2: Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4852/VPCP-KTN ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

đ) Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Tổ hợp EWP-DAELIM Hàn Quốc tham gia đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 3 sau khi Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT, ĐMDN;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 275/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/7/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 275/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và những kết quả đã đạt được khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trong điều kiện khó khăn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 11,9%, trong đó công nghiệp tăng 18,25%, nông nghiệp tăng 9,71%, dịch vụ tăng 10,89%; sản lượng lúa đạt 1,5 triệu tấn; triển khai được 163 mô hình cánh đồng mẫu lớn với 15.000 hộ tham gia; sản lượng thủy hải sản đạt 49.000 tấn; thu ngân sách đạt 62% kế hoạch. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện (năm 2013 tăng 21 bậc so với năm 2012). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; đã trợ cấp cho 29.456 đối tượng, hỗ trợ xây dựng 748 nhà ở cho người có công với cách mạng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; đoàn kết các dân tộc vùng đồng bào Kinh, Khmer, Hoa được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh đã đề ra trong đó chú trọng một số nội dung sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản có năng suất, chất lượng cao và kiểm soát tốt dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế;

b) Phát triển công nghiệp, trước hết là công nghiệp chế biến lúa gạo, thủy hải sản, công nghiệp điện nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Áp dụng có hiệu quả mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; xây dựng quan hệ sản xuất mới, hợp tác liên kết kiểu mới, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và giá trị gia tăng các sản phẩm hàng hóa.

Từ khóa: Thông báo 275/TB-VPCP

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240114