Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 277/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với đài truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 277/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/9/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 277/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với đài truyền hình Việt Nam. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ý kiến của các Bộ, cơ quan tham dự buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Đài Truyền hình Việt Nam là một Đài quốc gia - cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, là cơ quan thuộc Chính phủ, do vậy, phải gương mẫu hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích và phải chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ. Mỗi cán bộ, viên chức của Đài cần nhận thức sâu sắc điều đó để quán triệt trong toàn bộ hoạt động của mình, đảm bảo cho Đài thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo và điều hành của Chính phủ, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu và thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

Sức lan tỏa, sự tác động và hiệu quả thông tin đối với xã hội của các chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam rất nhanh, rất lớn, vì vậy, nội dung các chương trình của Đài cần đặc biệt quan tâm đến tính chính xác, tính chân thật, tính chính trị, tính nhân văn và tính văn hóa. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng vào thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam thì những người làm báo của Đài càng phải nêu cao trách nhiệm xã hội của mình, phải giữ uy tín cho mình, cho Đài và cũng chính là giữ cho Đảng, cho Nhà nước, cho chế độ.

91