• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Thông báo 277/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 277/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 277/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/08/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 277/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh:

Hoạt động của Hội đồng phải bảo đảm hiệu quả, phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực của các thành viên. Các thành viên Hội đồng cần tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn. Dự thảo Quy chế cần quy định rõ về cơ chế cung cấp thông tin cho các thành viên Hội đồng từ các cơ quan quản lý nhà nước; làm rõ chức năng kiểm tra, giám sát của Hội đồng; mở rộng thành phần tham gia các Ủy ban chuyên môn, mời thêm các chuyên gia độc lập và lãnh đạo địa phương nếu cần thiết; thành viên Hội đồng có thể tham gia nhiều Ủy ban chuyên môn; sớm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và Trang thông tin điện tử của Hội đồng; có cơ chế hỗ trợ kinh phí phù hợp cho cộng tác viên; các Ủy ban có Tổ thư ký giúp việc là lãnh đạo cấp Vụ.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Quy chế, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định ban hành.

Từ khóa: Thông báo 277/TB-VPCP

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145334