Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 279/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo lần II) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 279/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 08 tháng 9 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 279/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo lần II).

Sau khi nghe Tư vấn báo cáo công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và sự nỗ lực cố gắng của Liên danh Tư vấn PPJ trong quá trình triển khai lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Công tác phối hợp của Tư vấn với các Bộ, ngành và Hà Nội đã được quan tâm và đạt hiệu quả. Báo cáo của Tư vấn về công tác lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ Quy hoạch chung, phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp nghe Báo cáo lần I.

2. Mục tiêu công tác quy hoạch Hà Nội là xây dựng Thủ đô của nước Việt Nam có lịch sử nghìn năm văn hiến, Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, Thủ đô của nước công nghiệp phát triển với khoảng 120 triệu dân. Trong quá trình lập quy hoạch, yêu cầu Tư vấn nghiên cứu đề xuất tiêu chí đặc trưng chung phản ánh mục tiêu công tác quy hoạch xây đựng Thủ đô trong tương lai, đồng thời thể hiện được những nét đặc thù riêng có của thành phố Hà Nội.

Quy hoạch Thủ đô gồm đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh được kết nối bằng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, có tỷ lệ không gian dành cho cây xanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

79