• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 28/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 28/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/01/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/01/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 28/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương đã hoàn thiện cơ bản các văn bản hướng dẫn; thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả về quản lý đề án: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt vai trò thường trực Đề án, tổ chức có hiệu quả dạy nghề phi nông nghiệp có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp. Ngành Nông nghiệp chịu trách nhiệm chính chỉ đạo dạy nghề nông nghiệp, trong đó huy động hệ thống khuyến nông tham gia tích cực cùng với các cơ sở dạy nghề khác. Ngành Nội vụ thực hiện tốt việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức xã theo tiến độ của Đề án. Các Bộ, cơ quan, các hội có chức năng tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn đã tích cực tham gia thực hiện. Đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Đề án của địa phương mình, có 86% các tỉnh, thành có Ban Chỉ đạo, với 73% xã có Ban Chỉ đạo. Công tác thông tin tuyên truyền đã được tăng cường, hoạt động hiệu quả thông qua hệ thống thông tin truyền thông ở các cấp, Kênh truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn VTC16 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã có hoạt động hiệu quả về công tác này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa đi sâu, đi sát chỉ đạo, quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Đề án. Sau khi Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt, nhưng đến nay vẫn còn 09 tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực; còn 01 tỉnh chưa có Đề án thực hiện Quyết định số 1956; gần 70% số huyện chưa có cán bộ chuyên trách về dạy nghề. Công tác quy hoạch nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án chưa tốt nên còn có tình trạng có nơi nhu cầu lao động học nghề cao nhưng lại thiếu nơi học; có nơi tổ chức lớp học quy mô lớn nhưng có ít học viên tham gia.

Từ khóa: Thông báo 28/TB-VPCP

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134324