Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 2805/2005/TB-TCHQ về Kết luận cuộc họp xử lý vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2805/2005/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Đình Phiên
Ngày ban hành: 27/06/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/06/2006, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo số 2805/2005/TB-TCHQ về Kết luận cuộc họp xử lý vướng mắc nghiệp vụ.

Về những vướng mắc trong quản lý rủi ro:

- Tổng cục sẽ ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005 trong toàn Ngành: Văn bản hướng dẫn, phân cấp; Thành lập tổ thường trực giúp việc; Nghiên cứu triển khai mở rộng ra các loại hình hàng hoá khác; Công tác quản lý rủi ro sau thông quan; Quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan điện tử.

- Về giải quyết tồn đọng ôtô nhập khẩu:

+ Vụ KTTT chủ trì xác định lại mức thu và giá ấn định theo chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô trong giai đoạn từ tháng 10/2004 đến hết năm 2005.

+ Cục ĐTCBL báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trước 28/2006 kết quả xử lý cụ thể đối với 15 doanh nghiệp thuộc chuyên án, để Tổng cục báo cáo Bộ cụ thể tình hình chấp hành việc nộp thuế của các doanh nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý. Trong đó có đề xuất phương án chọn một vài công ty không có khả năng nộp thuế chuyển cơ quan điều tra khởi tố.

80