• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 281/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 281/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 03/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 281/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

 Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, cụ thể hóa mục tiêu Đại hội XI của Đảng, Việc chăm lo phúc lợi xã hội, trong đó tiếp tục triển khai các chương trình nhà ở là nội dung quan trọng trong chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cần đưa vào kế hoạch hàng năm với mức độ cụ thể hóa hơn nữa, bảo đảm yêu cầu tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, yêu cầu Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương:

- Rà soát cơ chế, chính sách nhà ở cho người có công với Cách mạng. Trong điều kiện kinh tế, xã hội phát triển đã khá hơn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu, xem xét, đề xuất nâng cao mức hỗ trợ cho đối tượng người có công với đất nước.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2. Yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo chuẩn nghèo mới, đặc biệt là cho mở rộng các mô hình hỗ trợ có hiệu quả trong giai đoạn 1, tập trung nguồn lực thực hiện để đến năm 2015 có thể tổng kết giai đoạn 2.

- Đối với các thành phố lớn tập trung đông dân cư cần có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp là người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp và công chức, viên chức. Chủ động nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với người nghèo có thể mua được nhà ở. Tiếp tục nghiên cứu chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an.

- Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sử dụng một phần tiền thu được từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án đầu phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới để phát triển nhà ở xã hội.

Từ khóa: Thông báo 281/TB-VPCP

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
145359