Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2828/TB-BKHCN kết luận của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về hội thảo toàn quốc Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ địa phương lần thứ hai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2828/TB-BKHCN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 11/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/11/2009, BKHCN đã ban hành Thông báo 2828/TB-BKHCN kết luận của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về hội thảo toàn quốc Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ địa phương lần thứ hai.

- Chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, chủ động lập dự án đầu tư phát triển trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng thủ tục, quy trình và tiến độ, sẵn sàng khai thác nguồn kinh phí đầu tư phát triển, nguồn kinh phí từ các Quỹ phát triển khoa học công nghệ của địa phương và doanh nghiệp.

- Chủ động nắm bắt nhu cầu công nghệ trên địa bàn, tiếp thu và làm chủ một số công nghệ phù hợp với địa phương để ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng góp phần nâng cao trình độ công nghệ; chủ động triển khai các hoạt động dịch vụ công về khoa học và công nghệ; phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo ở trung ương và địa phương, các doanh nghiệp … để tiếp thu công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn.

- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; tạo môi trường thu hút cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ vào làm việc.

86