• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2830/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hóa học chế biến thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2830/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo 388/TB-KĐ3 ngày 15/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp các chất hóa học dùng chế biến thực phẩm - TARI K217 25KG (D16-022) - (Số CAS: 7722-88-5) Hàng mới 100% (mục 01 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Địa chỉ: Số 36 Đường số 6, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương. MST: 3700720496.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10179769096/A41 ngày 04/01/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp muối natri, kali với các dạng phosphat, hợp chất silic, dùng trong chế biến thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp muối natri, kali với các dạng phosphat, hợp chất silic, dùng trong chế biến thực phẩm

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, mã số 3824.99.70 “- - - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam (Địa chỉ: Số 36 Đường số 6, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2830/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 2830/TB-TCHQ

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393609