• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 29/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 29/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/02/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/02/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 29/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Các nội dung, định hướng lớn của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cụ thể tại các Thông báo cuộc họp Thường trực Chính phủ lần I (Thông báo số 144/TB-VPCP ngày 04 tháng 5 năm 2009), lần II (Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2009) và lần III (Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09 tháng 12 năm 2009).

Yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo Tư vấn quốc tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo trên; tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Từ khóa: Thông báo 29/TB-VPCP

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
103476