• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hội nghị trực tuyến


 

Thông báo 290/TB-BYT năm 2011 ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị trực tuyến về quy hoạch phát triển nhân lực y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Thông báo 290/TB-BYT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 290/TB-BYT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/03/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2011, Bộ Y tế ban hành Thông báo 290/TB-BYT năm 2011 ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Hội nghị trực tuyến về quy hoạch phát triển nhân lực y tế.

Đối với Bộ y tế:

1/ Vụ Khoa học và Đào tạo và ban soạn thảo tiếp thu và nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất, góp ý nội dung quy hoạch của các điểm cầu, đặc biệt là các kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong và ngoài nước, các căn cứ khoa học làm cơ sở xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực y tế. Tiếp tục hoàn thiện bản “Quy hoạch phát triển nhân lực y tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030” khoa học hơn, thực tế hơn, đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu về nhân lực y tế cho từng vùng miền (bao gồm cả công lập và ngoài công lập), phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu bệnh tật, điều kiện kinh tế, xã hội, khí hậu, giao thông, v.v... góp phần đảm bảo sự phát triển và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong từng thời kỳ phát triển và hội nhập của Việt Nam. Trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 7/2011 theo đúng các quy trình và quy định hiện hành có liên quan.

2/ Vụ Khoa học và Đào tạo phối hợp với Vụ Kế hoạch và Tài chính tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhu cầu, thực trạng, những thuận lợi và khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Quyết định 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/11/2007 phê duyệt “Đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển giai đoạn 2007-2018”,làm căn cứ để điều chỉnh Quyết định trên thành Dự án đầu tư đặc thù cho đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển, góp phần đến năm 2020 giải quyết về cơ bản số lượng và đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế về làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho đồng bào tại các vùng dân tộc, vùng núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tháng 11/2011.

Từ khóa: Thông báo 290/TB-BYT

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237317