Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số điểm tại Thông báo 1766/TM-XNK ngày 04/07/2003 của Bộ Thương mại về trả lại hạn ngạch hoặc cho vay hạn ngạch

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2908/TM-XNK   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 15/08/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/8/2003, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Thông báo 2908/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số điểm tại Thông báo 1766/TM-XNK.Cụ thể,

Thương nhận có hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chưa ký kết được hợp đồng hoặc có thể đàm phán lùi thời hạn giao hàng sang năm sau có thể nhường lại tiêu chuẩn hạn ngạch của mình cho các thương nhân đang có nhu cầu và số lượng hạn ngạch nhường cho thương nhân khác vẫn được tính vào số thực hiện hạn ngạch năm 2003 để làm căn cứ cho việc phân giao hạn ngạch năm 2004.

Thương nhân đã đi vay hoặc được nhường hạn ngạch để giải quyết các lô hàng tồn đọng không phải trả lại hạn ngạch đã vay hoặc hạn ngạch được nhường trong năm 2004.

Giao các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực căn cứ vào biên bản nhường hạn ngạch giữa hai thương nhân và bản chính thông báo giao hạn ngạch của Bộ Thương mại để cấp Visa cho thương nhân được nhường hạn ngạch (Phòng thu lại biên bản, trừ vào hạn ngạch của thương nhân nhường hạn ngạch, thu lệ phí hạn ngạch và lưu giữ hồ sơ), hàng tuần gửi báo cáo cho Vụ Xuất nhập khẩu.

Giao cho Sở Thương mại, các Sở Thương mại và Du lịch các địa phương và các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực phổ biến rộng rãi thông tin này và tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân biết và thực hiện.

93