• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 292/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 292/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 292/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 08 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc tại thành phố Cần Thơ. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo và một số kiến nghị; ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ: Trong 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục phát triển; tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,96%, trong đó nông nghiệp tăng 1,35%, công nghiệp tăng 7,22%, dịch vụ tăng 11,73%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 10,06%, công nghiệp chiếm 34,47%, dịch vụ chiếm 55,47%; tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ 36.614 tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,2% so với cùng kỳ. Sau 3 năm tích cực triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành phố thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực: Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường, trong đó 98,8% trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; giải quyết việc làm cho 22.250 lao động; đào tạo nghề cho 21.247 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,95%. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ vẫn còn một số khó khăn: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường đô thị có mặt còn hạn chế; thu hút vốn của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư nước ngoài chưa nhiều.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp mà Thành phố đã đề ra và ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương; nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là thị trường các khu vực kinh tế lớn, quan trọng trên thế giới; quản lý giá cả trên thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; kiểm soát lạm phát khi giá một số mặt hàng có biến động mạnh; tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Chỉ đạo quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu đến năm 2015 trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

3. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

4. Rà soát, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, có lộ trình cụ thể, đúng thời gian, trình tự và các quy định của Nhà nước về sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Về vốn đầu tư Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường: Đồng ý ứng trước trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để Thành phố thực hiện theo tiến độ Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Y tế tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014.

2. Về vốn đầu tư dự án mở rộng tuyến đường Quang Trung - Cái Cui: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014.

3. Về Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển - nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào danh mục các dự án vận động vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ cho Thành phố thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Dự án Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ:

- Về vốn xây lắp: Đồng ý tiếp tục ứng vốn phần xây lắp để thực hiện, bảo đảm tiến độ Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1399/TTg-KTTH ngày 03 tháng 9 năm 2013.

- Về vốn trang thiết bị y tế: Đồng ý với đề nghị của Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kêu gọi vốn ODA cho Dự án.

5. Về sử dụng vốn ODA để đầu tư Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ Thành phố triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án ODA sớm đăng ký danh mục tài trợ vốn ODA theo quy định.

6. Về Dự án hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Chính phủ Hàn Quốc để vận động vốn ODA cho dự án, hỗ trợ Thành phố thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

7. Về vay vốn nhàn rỗi kho bạc để xây dựng 02 đường ô tô về trung tâm xã tại huyện Thới Lai: Thành phố hoàn thiện thủ tục theo quy định và gửi Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, V.I, NC, QHQT, ĐMDN;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 292/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/7/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 292/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

1. Về vốn đầu tư Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường: Đồng ý ứng trước trong kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để Thành phố thực hiện theo tiến độ Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Y tế tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014.

2. Về vốn đầu tư dự án mở rộng tuyến đường Quang Trung - Cái Cui: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014.

3. Về Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển - nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào danh mục các dự án vận động vốn của Ngân hàng Thế giới (WB), hỗ trợ cho Thành phố thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Thông báo 292/TB-VPCP

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241196