• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 292/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 292/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 292/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/11/2011, VPCP đã ban hành Thông báo 292/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. 

Thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung thực hiện tốt những chủ trương, định hướng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chương trình cải cách hành chính, khẩn trương nghiên cứu phân cấp, hoàn thiện các chức năng quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương thống nhất chỉ tiêu đất lúa trước khi thực hiện phân bổ chỉ tiêu các loại đất cho địa phương để lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp tỉnh trình Chính phủ xét duyệt.

Tập trung xây dựng, triển khai các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước khi được Quốc hội thông qua; phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc vận hành điều tiết liên hồ chứa; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện dự án giám sát mực nước hồ chứa phục vụ phòng chống thiên tai; khẩn trương đánh giá tác động của các đập thủy điện trên sông Mê Kông đến đồng bằng sông Cửu Long.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, xây dựng và triển khai Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/T

Từ khóa: Thông báo 292/TB-VPCP

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133103