Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 296/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá môi trường chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 296/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21 tháng 9 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 296/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá môi trường chiến lược.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với một số Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đánh giá môi trường chiến lược. Công tác đánh giá môi trường chiến lược bước đầu đã có những đóng góp tích cực, hạn chế những tác hại đối với môi trường trong quá trình xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tuy nhiên, công tác đánh giá môi trường chiến lược là lĩnh vực còn mới, lực lượng làm công tác đánh giá môi trường chiến lược còn hạn chế về số lượng và chuyên môn, kinh phí còn hạn hẹp nên số lượng báo cáo tác động môi trường chiến lược còn ít, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đánh giá môi trường chiến lược trong thời gian tới, góp phần bảo vệ môi trường, yêu cầu:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác đánh giá môi trường chiến lược, làm rõ hơn các loại hình chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cần thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, hướng dẫn thực hiện các loại báo cáo đánh giá môi trường chiến lược để sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2009;

- Xây dựng, phát triển lực lượng cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn làm công tác đánh giá môi trường chiến lược.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

91