Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 297/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc thực hiện định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng-Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 297/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 22 tháng 9 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 297/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về việc thực hiện định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng-Hòa Lạc.

Phó Thủ tướng kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan lập Quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng theo Định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc, hoàn thành trong tháng 11 năm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi ban hành.

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu lồng ghép quy hoạch xây dựng tuyến đường Láng - Hòa Lạc vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm tính thống nhất và đáp ứng mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các dự án dọc tuyến phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu xây dựng tuyến đường đẹp, hiện đại và tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

84