Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 30/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 12/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/01/2006, Bộ Y tế ban hành Thông báo số 30/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước và trên thế giới, các hoạt động phòng, chống dịch để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web của Bộ Y tế.

2.Ban hành Thông báo số 28/TB- BYT ngày 12/01/2006 cảu Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Công văn số 269/BYT- DP ngày 12/01/2006 trình Thủ tướng Chính phủ xin đổi tên và bổ sung thành viên ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm ở người.

4. Tổng hợp báo cáo trình Thủ tướngChính phủ về tình hình dịch cúm A(H5N1) và các hoạt động phòng, chống dịch trong tuấn (từ ngày 06/01/2006 đến ngày 13/01/2006).

81