• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Thông báo số 30/TLĐ về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 phương hướng nhiệm vụ năm 2005 và 2006 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 30/TLĐ
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/TLĐ   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 16/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/06/2005, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 30/TLĐ về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 phương hướng nhiệm vụ năm 2005 và 2006.

Công tác xây dựng tổ chức và chỉ đạo hoạt động

Tính đến năm 2004, đã có gần 70% số LĐLĐ địa phương, Công đoàn ngành TW thành lập Tiểu ban hoặc bộ phận phối hợp công tác PBGDPL. Số lượng và chất lượng báo cáo viên pháp luật của địa phương, ngành được nâng lên, là lực lượng nòng cốt trong việc phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVC-LĐ.

Tiểu ban phối hợp công tác PBGDPL của Tổng Liên đoàn được kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên; đã tổ chức nhiều đợt công tác triển khai kế hoạch hoạt động và kiểm tra tình hình hoạt động ở cơ sở; tham mưu kịp thời cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đẩy mạnh công tác PBGDPL trong CNVC-LĐ.

Từ khóa: Văn bản khác 30/TLĐ

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9545