• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khí tượng thủy văn


 

Thông báo 302/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 302/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 302/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 03/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/02/2012, BNN đã ban hành Thông báo 302/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012. 

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của Bộ đã ban hành. Các thành viên Ban chỉ đạo chủ động triển khai hoạt động trong lĩnh vực phụ trách:

- Lựa chọn ưu tiên, tăng nguồn lực để thúc đẩy nghiên cứu, làm rõ hơn tác động của BĐKH đến nông nghiệp, nông thôn (nước biển dâng, rét, úng, hạn hán, lũ quét …); nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính, công nghệ hấp thụ các bon; rà soát, điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ BĐKH để đáp ứng tốt hơn các vấn đề cấp bách, cần ưu tiên các đề tài, dự án cụ thể có ý nghĩa thực tiễn để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH; công bố, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho nhân dân và các đơn vị áp dụng.

- Rà soát, điều chỉnh Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của Bộ phù hợp với Chiến lược quốc gia về BĐKH đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 12/2011; tiếp tục thực hiện lồng ghép BĐKH vào rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành, lựa chọn xây dựng dự án ưu tiên, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Triển khai một số hoạt động cụ thể:

+ Về Trồng trọt: xây dựng các quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thực hiện 3G3T; 1P5G; cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng giống mới, phân bón công nghiệp, kỹ thuật canh tác tiến bộ … Hàng năm, thống kê số liệu về quy mô áp dụng, các biện pháp kỹ thuật mới.

+ Về Chăn nuôi: mở rộng chương trình Biogas, phát triển sản xuất thức ăn công nghiệp, ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ trong chăn nuôi nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

+ Về Thủy sản: triển khai tốt chương trình xây dựng hiện đại hóa tàu cá; nghiên cứu giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả sử dụng nước, thức ăn trong nuôi trồng thủy sản …

Từ khóa: Thông báo 302/TB-BNN-VP

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134460