• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3059/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hạt nhựa nguyên sinh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3059/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông Tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 338/TB-KĐ3 ngày 6/03/2018; công văn số 910/KĐHQ-KĐ ngày 23/5/2018 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene, dạng hạt, có trọng lượng riêng dưới 0.94 - Polyolefin Plastomer (Polymer from ethylene, density below 0.94) Supreme 021S

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam

Địa chỉ: 22 đường số 8, KCN Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10184037965/A12 ngày 29/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme etylene - alpha - olefin nguyên sinh, dạng hạt, có trọng lượng riêng dưới 0.94. Thành phần monomer ethylene trội hơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme etylene - alpha - olefin nguyên sinh, dạng hạt, có trọng lượng riêng dưới 0.94. Thành phần monomer ethylene trội hơn

thuộc nhóm 39.01 “Các polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.”, mã s3901.40.00 “- Các copolyme etylene-alpha-olefin, trọng lượng riêng dưới 0,94” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH Huhtamaki Việt Nam

(22 đường số 8, KCN Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3059/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3059/TB-TCHQ

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391145