• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước

Văn bản pháp luật về Kiểm toán viên

 

Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông báo 312/TB-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ TÀI LIỆU HỌC, ÔN THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

Thc hiện Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngầy 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kim toán viên và chứng chỉ kế toán viên, Bộ Tài chính đã biên soạn Tài liệu học, ôn thi ly chng chỉ kiểm toán viên và chng chỉ kế toán viên áp dụng cho năm 2020”, gồm 2 quyển:

- Quyển I: Gồm 04 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên

- Quyn II: Gồm 03 chuyên đề áp dụng cho người dự thi kiểm toán viên.

Đây là tài liệu sử dụng cho việc học tập, ôn thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên năm 2020. Tài liệu được biên soạn, thẩm định bởi các chuyên gia của Bộ Tài chính, giảng viên các Trường Đại học lớn và đã được phê duyệt, lưu hành sử dụng cho kỳ thi năm 2020.

Đối với những người đã có chng chỉ kiểm toán viên do tổ chức nước ngoài cấp có nguyện vọng thi sát hạch để lấy chứng chỉ kim toán viên Việt Nam sẽ ôn tập theo các chuyên đề tương ứng nêu trên (Tài liệu ôn thi giống như thi kiểm toán viên trong nước).

Những người quan tâm có thể khai thác tài liệu này từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn.

Do sự hạn chế về thời gian nên tài liệu không tránh khỏi các sai sót nhất định. Chúng tôi đánh giá cao và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của tất cả học viên và bạn đọc để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện tài liệu cho các kỳ thi sau.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Lưu: VT, Cục QLKT (6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 312/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký:
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 312/TB-BTC

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441560