• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3123/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm dạng lỏng làm sạch mối hàn kim loại dùng trong công nghiệp hàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3123/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3123/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 180/TB-PTPL ngày 03/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm dạng lỏng làm sạch mối hàn kim loại dùng trong công nghiệp hàn.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Bảo Anh. Địa chỉ: số 3/460 đường 5 cũ, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. MST: 0200606863.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10029424474/A11 ngày 03/02/2015 tại Chi cục HQ Bắc Phong Sinh - Cục Hải quan Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại chứa axit HNO3 và phụ gia.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chế phẩm dạng lỏng làm sạch mối hàn kim loại dùng trong công nghiệp hàn, hiệu chữ Trung Quốc, ký hiệu F&T, mới 100%.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại chứa axit HNO3 và phụ gia.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc Nhóm 38.10: "Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc; hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn ", mã số 3810.10.00:" – Các chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dừng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3123/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/04/2015, TCHQ đã ban hành Thông báo 3123/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm dạng lỏng làm sạch mối hàn kim loại dùng trong công nghiệp hàn.

Chế phẩm dạng lỏng làm sạch mối hàn kim loại dùng trong công nghiệp hàn thuộc Nhóm 38.10: "Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc; hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn ", mã số 3810.10.00:" – Các chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dừng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 3123/TB-TCHQ

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271448