Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 317/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 04 tháng 11 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 317/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 11/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/11/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 317/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 04 tháng 11 năm 2008.

Những vấn đề cần tập trung triển khai thực hiện:

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức AI Game III ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với công tác chuẩn bị và tổ chức AI Game III, hoàn thành trước 20 tháng 11 năm 2008.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Phối hợp với các Bộ Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức hướng dẫn thực hiện cơ chế phân bổ và sử dụng vốn bố trí cho các dự án phục vụ AI Game III thuộc phạm vi quản lý của các địa phương và các bộ, ngành liên quan, hoàn thành trước 20 tháng 11 năm 2008.

- Phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan xác định các dự án cấp bách cần áp dụng cơ chế đặc thù để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, giải trình rõ căn cứ, lý do đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2008.

c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập danh mục các dự án, công việc cần triển khai thực hiện gấp để phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, ứng vốn thực hiện trong năm 2008, hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2008.

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các địa phương phải phê duyệt các báo cáo, dự án đầu tư phục vụ AI Game III trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

đ) Trưởng Ban Tổ chức AI Game III xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề sau:

- Thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc;

- Phân cấp thực hiện quy định của Điều 4 Quyết định số 35/QĐ-BCĐ AIG3 và phân cấp quản lý đầu tư các công trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý;

- Chỉ định đơn vị truyền hình nước chủ nhà và thực hiện dự án Trung tâm truyền hình quốc tế của AI Game III (xem xét xử lý các nội dung của dự án theo hướng ưu tiên phương thức thuê dịch vụ để tiết kiệm chi phí đầu tư).

e) Về việc xây dựng và phê duyệt kịch bản tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc của AI Game III: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi phê duyệt.

94