• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 318/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình (rỗng) đều nhau dọc theo chiều dài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 318/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 18/10/2017 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long, mã số thuế: 0310304128; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1422/TB-KĐHQ ngày 28/11/2017 và công văn ngày 19/12/2017 của Cục Kiểm định Hải quan.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

 

Tên thương mại: Aluminium Profile

 

 

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hợp kim ở dạng hình, mặt cắt ngang dạng hình (rỗng) đều nhau dọc theo chiều dài

Ký, mã hiệu, chủng loại: D01544A

Nhà sản xuất: XINGFA ALUMINIUM PROFILE CO.,LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: Thanh nhôm hợp kim dạng hình, đã sơn, chưa gia công khoan cắt lỗ

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Thanh nhôm sau khi về nhà máy được cắt theo kích thước trên bản vẽ và lắp thành một khối module hoàn thiện sau đó lắp tại công trình thành vách nhôm, cửa nhôm kính

- Công dụng theo thiết kế: Kết hợp các thanh lại với nhau, liên kết với nhau bằng khớp nối riêng biệt, tạo nên một module hoàn thiện theo yêu cầu thiết kế.

3. Kết quả xác định trước mã số:

 

Tên thương mại: Aluminium Profile

 

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hợp kim, dạng hình rỗng, bề mặt đã được sơn phủ

Ký, mã hiệu, chủng loại: D01544A

Nhà sản xuất: XINGFA ALUMINIUM PROFILE CO.,LTD

thuộc nhóm 76.04 “Nhôm ở dạng thanh, que và hình”; phân nhóm - Bằng hợp kim nhôm; phân nhóm 7604.29 - - Loại khác; mã số 7604.29.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long;
(154/26 Võ Thị Sáu, phường 8, Q.3, TP Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 318/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 318/TB-TCHQ

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374136