• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 32/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 32/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 04/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 32/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2010; khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo quy định về tiếp công dân; triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Tiếp công dân theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tiếp công dân nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

- Lãnh đạo các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp phải bố trí thời gian hợp lý để tiếp dân, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác tiếp dân nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp dân; qua công tác tiếp dân mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân phải được các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thấu đáo, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, hiểu dân và vì dân.

- Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu xây dựng chức danh, tiêu chuẩn ngạch, bậc cán bộ tiếp dân để làm cơ sở quy định chế độ, chính sách phù hợp. Phải chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân có năng lực, phẩm chất, kỹ năng tiếp dân, phải coi công tác tiếp dân là một nghề để có chế độ đãi ngộ phù hợp. Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trụ sở tiếp công dân các cấp, nhất là cấp huyện, bố trí nơi tiếp công dân khang trang, thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Thông báo 32/TB-VPCP

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134599