• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Thông báo 3208/TB-LĐTBXH về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 8 tháng 9 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Thông báo 3208/TB-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3208/TB-LĐTBXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 15/09/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 3208/TB-LĐTBXH về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 8 tháng 9 năm 2010.

1. Về chính sách hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư của 05 Công ty cà phê sau chuyển đổi:

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

Về chế độ, chính sách cụ thể đối với số lao động này: giao Vụ Lao động - Tiền lương tham mưu cho Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan chuyên môn phối hợp với Vụ Lao động - Tiền lương để triển khai thực hiện.

2. Về chính sách cho các đối tượng tham gia chống Fulro:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản cụ thể về nội dung này gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan. Giao Cục Người có công chuẩn bị Tờ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện chế độ, chính sách với đối tượng này; trước mắt thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đảm bảo mặt bằng chung về chế độ, chính sách đối với các lực lượng vũ trang tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc.

3. Về các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách người có công:

- Về công trình nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh (Hạng mục đường đi vào nghĩa trang): giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp Cục Người có công đưa vào kế hoạch năm 2011 hỗ trợ từ vốn sự nghiệp (công tác mộ - nghĩa trang liệt sỹ: 2 tỷ đồng) cùng với ngân sách và nguồn khác của địa phương để hoàn thiện đường vào nghĩa trang; đồng thời xem xét điều chỉnh vốn trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án cho hạng mục này (nếu còn kinh phí).

- Giao Cục Người có công tổ chức thẩm định 12 hồ sơ người có công thuộc đối tượng dân tộc thiểu số mà tỉnh đề nghị theo nội dung Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH ngày 03/3/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng.

- Cho phép sử dụng kết quả giám định lần đầu để hoàn thiện 17 hồ sơ giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh cho thanh niên xung phong của tỉnh.

Từ khóa: Thông báo 3208/TB-LĐTBXH

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111859