• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3212/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất vải trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3212/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nẵng tại thông báo số 47/TB-PTPL ngày 31/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất vải trong ngành dệt Solusoft NUP LIQ.

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Tp. Đà Nẵng - Công ty cổ phần Vinatex. Địa chỉ: đường số 3, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. MST: 0106234350-003.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 32/NCQ/PMD ngày 12/3/2015 tại Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là chế phẩm làm mềm vải, sợi có thành phần gồm polysiloxane đã biến tính, chất hoạt động bề mặt non-ion và các chất khác

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Solusoft NUP LIQ.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm mềm vải, sợi có thành phần gồm polysiloxane đã biến tính, chất hoạt động bề mặt non-ion và các chất khác.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Solusoft NUPLIQ.

Nhà sản xuất: Archroma - Switzerland

thuộc nhóm 38.09: "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ", phân nhóm 1 gạch:"- Loại khác", phân nhóm 3809.91:" - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự" mã số 3809.91.10:" - - - Tác nhân làm mềm (chất làm mềm) " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3212/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/4/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 3212/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất vải trong ngành dệt.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nẵng tại thông báo số 47/TB-PTPL ngày 31/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Solusoft NUP LIQ.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm mềm vải, sợi có thành phần gồm polysiloxane đã biến tính, chất hoạt động bề mặt non-ion và các chất khác.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Solusoft NUPLIQ.

Nhà sản xuất: Archroma - Switzerland

thuộc nhóm 38.09: "Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ", phân nhóm 1 gạch:"- Loại khác", phân nhóm 3809.91:" - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự" mã số 3809.91.10:" - - - Tác nhân làm mềm (chất làm mềm) " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.

Từ khóa: Thông báo 3212/TB-TCHQ

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272211