• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3217/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy cuộn sản xuất bao bì carton do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3217/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 366/TB- PTPLHCM ngày 9/2/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy cuộn sản xuất bao bì carton (giấy carton lớp mặt, chưa tráng phủ, chưa in hình/chữ), định lượng 175 GSM, khổ 1250- 2150mm - Test Liner KP 175GSM (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH BOX - PAK (Việt Nam). Địa chỉ: số 22 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mã số thuế: 3700509422

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10023581832/A12 ngày 12/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Các tông lớp mặt, được tạo bởi hai lớp giấy có màu sắc khác nhau bằng phương pháp ép ẩm. Thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế. Định lượng 176.6 g/m2, chỉ số bục 3.2 kPa.m2/g, dạng cuộn, chiều rộng 125cm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Test Liner KP 175GSM

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Các tông lớp mặt, được tạo bởi hai lớp giấy có màu sắc khác nhau bằng phương pháp ép ẩm. Thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế. Định lượng 176.6 g/m2, chỉ số bục 3.2 kPa.m2/g, dạng cuộn, chiều rộng 125cm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Test Liner KP 175GSM

Nhà sản xuất: CHENG LOONG TAIWAN

thuộc nhóm 48.05 "Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này", phân nhóm "- Bìa lớp mặt (chủ yếu hoặc toàn bộ từ bột giấy tái chế) ", phân nhóm 4805.25 " - Có định lượng trên 150 g/m2 ", mã số 4805.25.10 " - - Có định lượng nhỏ hơn 225 g/m2 " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3217/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/4/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 3217/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy cuộn sản xuất bao bì carton.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 366/TB- PTPLHCM ngày 9/2/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Test Liner KP 175GSM

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Các tông lớp mặt, được tạo bởi hai lớp giấy có màu sắc khác nhau bằng phương pháp ép ẩm. Thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế. Định lượng 176.6 g/m2, chỉ số bục 3.2 kPa.m2/g, dạng cuộn, chiều rộng 125cm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Test Liner KP 175GSM

Nhà sản xuất: CHENG LOONG TAIWAN

thuộc nhóm 48.05 "Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này", phân nhóm "- Bìa lớp mặt (chủ yếu hoặc toàn bộ từ bột giấy tái chế) ", phân nhóm 4805.25 " - Có định lượng trên 150 g/m2 ", mã số 4805.25.10 " - - Có định lượng nhỏ hơn 225 g/m2 " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.

Từ khóa: Thông báo 3217/TB-TCHQ

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272215