• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 333/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 333/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 333/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 MỞ RỘNG

Ngày 09 tháng 9 năm, 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mở rộng. Sau khi nghe các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo; phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Hội nghị trực tuyến).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị trên, trong đó gồm cả nội dung Tổng kết trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

2. Thống nhất với Kế hoạch tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 vào tối ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó không có nội dung phát động nhắn tin ủng hộ như các năm trước đây.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 trước khi tổ chức Hội nghị trực tuyến.

4. Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ (đề bc/);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc/);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Tư pháp, Lao động - TBXH, TTTT, Nội vụ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng quốc gia Giảm nghèo bền vững (Bộ LĐTXBH);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2b). 1b

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 333/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 333/TB-VPCP

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452839