Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 337/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về dự thảo chiến lược an sinh xã hội và đề án hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 337/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 27/11/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2009, VPCp đã ban hành Thông báo 337/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về dự thảo chiến lược an sinh xã hội và đề án hệ thống chính sách an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. 

- Về đối tượng: cần nghiên cứu làm rõ thêm định nghĩa hệ thống an sinh xã hội, có thể tham khảo quyền an sinh thể hiện trong Hiến chương của Liên hiệp quốc để cụ thể hóa nội dung này. Nghiên cứu việc phân nhóm để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng.

- Cần thống nhất xác định phạm vi của Chiến lược bao gồm các chính sách hỗ trợ những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội, giúp họ có việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giảm nghèo và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản…

- Về đánh giá thực trạng; cần rà soát, đánh giá đầy đủ, tổng thể các chính sách an sinh xã hội hiện hành, trong đó cần phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc thù về địa hình tự nhiên (vùng, địa phương), vấn đề nghèo đói, thiên tai, bão lũ thường xuyên, mức độ rủi ro,… làm ảnh hưởng đến con người và đặt trong mối quan hệ với hệ thống chính sách kinh tế - xã hội khác.

 

89