• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3388/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phân bón đa vi lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3388/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3388/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 729/TB-PTPLHCM ngày 2/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau;

1. Tên hàng theo khai báo: Phân bón đa vi lượng All purpose Plantfood 15-30-15 (1 kg/hộp; 18 hộp/thùng) (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Grow More; Địa chỉ: 370 Trần Hưng Đạo, Phường 11 Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0312257378

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10017802046/A11 ngày 24/10/2014 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu càng Sải Gòn KVI - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phân bón dạng hạt nhỏ được đóng gói với trọng lượng cả bì là 1 kg, thành phần gồm Urê, amoni phosphat, kali clorua, urê phosphat và các nguyên tố vi lượng như kẽm, đồng, silic, mangan...(trong đó hàm lượng Nitơ »15%; P205 » 30%; K20 » 15%)

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: All purpose Plantfood 15-30-15

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phân bón dạng hạt nhỏ được đóng gói với trọng lượng cả bì là 1 kg, thành phần gồm Urê, amoni phosphat, kali clorua, urê phosphat và các nguyên tố vi lượng như kẽm, đồng, silic, mangan...(trong đó hàm lượng Nitơ ~15%; P205 ~ 30%; K20 ~ 15%)

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 31.05 "Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quả 10 kg. ", phân nhóm 3105.10 " - Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg", mã số 3105.10.2" - - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3388/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 16/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/04/2015, TCHQ đã ban hành Thông báo 3388/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phân bón đa vi lượng.

Phân bón đa vi lượng All purpose Plantfood 15-30-15 (1 kg/hộp; 18 hộp/thùng) thuộc nhóm 31.05 "Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và kali; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quả 10 kg. ", phân nhóm 3105.10 " - Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg", mã số 3105.10.2" - - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Từ khóa: Thông báo 3388/TB-TCHQ

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272169