• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 34/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 34/2006/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 22/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/02/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 34/2006/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hội nghị đã quán triệt và nhất trí cao nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về đánh giá tình hình, những thành tựu và tồn tại cũng như quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới đối với vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó nhấn mạnh:

Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế, năng động, sáng tạo, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển. Trong 5 năm qua, Vùng đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 8,3%/năm (cả nước tăng 7,5%), vùng chiếm 1/3 GDP, 60% thu ngân sách, 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, trên 50% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Vùng đã đóng góp lớn vào thành tựu chung của cả nước.

Có được những thành tựu trên đây là do các cấp, các ngành và các địa phương trong Vùng đã nhận thức đúng đắn, có cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện để Vùng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và trở thành đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được của Vùng trong những năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Vùng, trong đó nổi lên là chất lượng quy hoạch, khả năng cạnh tranh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, cơ quan liên quan phải có chương trình, kế hoạch, đề án, dự án giải pháp cụ thể cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 để thực hiện cho được mục tiêu là huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của Vùng để phát triển nhanh, ổn định và bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các mặt giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế vào loại hàng đầu của cả nước; bảo đảm ổn định chính trị và quốc phòng, an ninh vững chắc; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của khu vực phía Nam và cả nước, là địa bàn cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực.

Từ khóa: Thông báo 34/2006/TB-VPCP

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9299