• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Thông báo 34/TB-UBND năm 2013 kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo "Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình"

Tải về Thông báo 34/TB-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/TB-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO "ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH BÌNH"

Ngày 07/8/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo "Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình". Đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Bình, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Yên Mô, Nho Quan, Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn, thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp. Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

Việc xây dựng Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình là yêu cầu cấp thiết góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc, cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời là lộ trình thực hiện mục tiêu "Chính quyền điện tử" theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình ngày 27 tháng 01 năm 2013.

Nhìn chung, kết cấu của Đề án tương đối hợp lý, đáp ứng các nội dung cơ bản trong việc xây dựng Chính quyền điện tử. Tuy nhiên, Đề án cần gắn với tình hình thực tế của tỉnh Ninh Bình và chỉnh sửa, bổ sung một số điểm để đảm bảo tính khả thi. Để hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các đơn vị tham dự Hội nghị: Nghiên cứu kỹ Đề án, góp ý (bằng văn bản) các nội dung của Đề án; góp ý về câu chữ, lỗi chính tả, yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp vào Đề án, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/8/2013. Những nội dung cần trao đổi sâu, yêu cầu làm việc trực tiếp với Sở Thông tin - Truyền thông và đơn vị tư vấn.

2. Sở Thông tin - Truyền thông và đơn vị tư vấn:

- Chỉnh sửa, cập nhật lại các số liệu trong Đề án đảm bảo chính xác, đưa ra những dự báo sát với thực tế trên cơ sở Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời cần làm việc trực tiếp với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã.

- Tiếp thu ý kiến đề xuất của các Sở, ban, ngành và các đơn vị cấp huyện, xem xét lại các nội dung ưu tiên của từng giai đoạn cho phù hợp; xây dựng tiến độ triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguồn kinh phí.

- Sau khi hoàn thiện Đề án, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị và cá nhân liên quan.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tại hội nghị. UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đ/c thành viên BCĐ CNTT tỉnh;
- Lưu VT, VP3, 5, 6, TTTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Công Hoan

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/TB-UBND   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Vũ Công Hoan
Ngày ban hành: 08/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 34/TB-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204502