• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 341/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 341/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trong điu kiện khó khăn chung, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%; trong đó, nông nghiệp tăng 2,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,1%, dịch vụ tăng 8,2%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát trin; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 752,501 tỷ đng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2012; xuất khẩu tăng 17,5% so vi cùng kỳ năm 2012. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình hình 6 tháng cuối năm 2013 và các năm tiếp theo còn những khó khăn, thách thức, nhất là việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xu, tái cơ cu kinh tế, tái cơ cu đu tư công; công tác quản lý thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, đthực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đề nghị Tỉnh quan tâm một số điểm sau:

a) Tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy đnghiên cứu, đxuât các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của Tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điu kiện thuận lợi phát trin sản xut, kinh doanh gn với hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xu.

b) Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; trong chỉ đạo cần kết hợp đồng thời chỉ đạo điểm và trên diện rộng, lấy điểm để nhân diện rộng; có bước đi và cách làm thích hợp, không nóng vội, cần kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần được quán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản, xã.

Nghiên cứu để có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Rà soát và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác định cơ cấu mùa vụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn đxây dựng nông thôn mới. Tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng làm tốt hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững n định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh

a) Về đề nghị ứng vốn kế hoạch 2014 cho Dự án Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư , Tài chính xem xét tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về đầu tư Dự án đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông: Đây là dự án triển khai trên địa bàn huyện nghèo 30a của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Tỉnh cần lồng ghép nhiều nguồn vốn như: Chương trình 30a, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai; báo cáo rõ khả năng cân đối nguồn vốn và thực hiện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chthị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án cấp bách theo ý kiến của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Tỉnh rà soát, lựa chọn một số dự án ưu tiên, bố trí trong kế hoạch vốn 2014-2015 đã được thông báo để thực hiện.

d) Về việc bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng phía Nam tỉnh Quảng Trị để hoàn trả lại các tuyến đường nông thôn dùng làm đường công vụ đã bị hư hỏng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

đ) Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án; đồng thời xem xét, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013.

e) Về đầu tư tuyến đường Hùng Vương kéo dài nối thành phố Đông Hà với thị trn Ái Tử, huyện Triệu Phong bng nguồn vốn JICA theo quy hoạch của tnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh xem xét khả năng bố trí từ nguồn vốn JICA hoặc ODA Hàn Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

g) Về Dự án cung cấp điện và Tàu đi lại giữa đảo và đất liền đối với huyện đảo Cồn Cỏ:

- Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện bằng nguồn tái tạo sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió hoặc kết hp năng lượng gió và năng lượng mặt trời thay cho nguồn Diesel hiện nay để cấp điện cho huyện đảo cồn cỏ; Tỉnh tính toán các phương án, lập dự án. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đề xuất nguồn vốn, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về tàu vận chuyển, đi lại giữa đất liền và huyện đảo: Tỉnh rà soát các phương tiện hiện có của các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn để phối hợp sử dụng; khi nhu cầu đi lại tăng cao, Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí để đóng tàu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Tư pháp;
- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ly TTg, Cng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).Dh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 341/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09 tháng 09 năm 2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 341/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đề nghị Tỉnh quan tâm một số điểm sau:

a) Tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy để nghiên cứu, đề xuât các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của Tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

b) Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; trong chỉ đạo cần kết hợp đồng thời chỉ đạo điểm và trên diện rộng, lấy điểm để nhân diện rộng; có bước đi và cách làm thích hợp, không nóng vội, cần kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần được quán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản, xã.

Nghiên cứu để có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Rà soát và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác định cơ cấu mùa vụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới. Tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng làm tốt hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Từ khóa: Thông báo 341/TB-VPCP

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206979