• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Thông báo 3421/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm lót cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3421/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3421/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của; Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 309/TB-KĐ2 ngày 28/02/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm lót cách điện -SM05220, INSULATOR BRUSH (NVL sx bộ khởi động xe gắn máy, hàng mới 100%), part no: 50520-567-01-000.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam-Chi nhánh Hưng Yên; Địa chỉ: Lô N1 và N2, KCN Thăng Long II, xã Phùng Chí Kiên, H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; mã số thuế: 3600241066-003.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10179673211/A12 ngày 03/01/2018 tại Chi cục HQ Hưng Yên (Cục Hải quan TP.Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm mang đặc trưng của plastic đi từ nhựa phenolic và giấy cellulose đã gia công tạo hình cho phù hợp dùng để cách điện, kích thước dài 1.4cm, rộng 1cm, dày 0.1 cm, phía trên được cắt gọt, một đầu dạng hình cánh cung, một đầu đã được gọt tạo gờ, cứng, màu vàng (theo khai báo nguyên vật liệu sản xuất bộ khởi động xe gắn máy).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm mang đặc trưng của plastic đi từ nhựa phenolic và giấy cellulose đã gia công tạo hình cho phù hợp dùng để cách điện, kích thước dài 1.4cm, rộng 1cm, dày 0.1 cm, phía trên được cắt gọt một đầu dạng hình cánh cung, một đầu đã được gọt tạo gờ, cứng, màu vàng (theo khai báo nguyên vật liệu sản xuất bộ khởi động xe gắn máy).

Thuộc nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3926.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Hưng Yên (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Cục KĐHQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam-Chi nhánh Hưng Yên (Lô N1 và N2, KCN Thăng Long II, xã Phùng Chí Kiên, H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3421/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3421/TB-TCHQ

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390201