Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3428/TB-LĐTBXH về kết luận của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3428/TB-LĐTBXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 14/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/09/2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 3428/TB-LĐTBXH về kết luận của lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan huy động được các nguồn lực, phát huy lợi thế, khắc phục những khó khăn của địa phương để tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010. Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động hơn trong công tác tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt các định hướng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2010 và giai đoạn 2011-2015.

86