Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 346/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 346/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/12/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 346/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đề xuất giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội:

a. Đối với những người đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, đang hưởng chế độ hưu nông dân:

- Tiếp tục thực hiện chế độ hưu theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

- Nếu có nguyện vọng hưởng mức lương hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải thực hiện đóng bù theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

b. Đối với những người đang đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định hiện hành, được tính hưởng theo một trong hai phương án như sau:

- Thực hiện đóng bù thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An để hưởng chế độ hưu theo quy định hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Trường hợp không có khả năng đóng bù thì hưởng chế độ hưu thấp hơn, tính trên cơ sở các mức đã đóng theo Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An và theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

c. Đối với những người đang tham gia bảo hiểm xã hội nông dân, nếu không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giải quyết chế độ trợ cấp một lần.

93