• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật công chức


Văn bản pháp luật về Xử lý kỷ luật Đảng

 

Thông báo 347-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện quy định trên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Thông báo 347-TB/TW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 347-TB/TW   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 11/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/06/2010, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Thông báo 347-TB/TW kết luận của Bộ Chính trị về sửa đổi Quy định 94-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện quy định trên.

Tại Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 08/2008/PL-UBTVQH12, ngày 27-12-2008 quy định “Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

- Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt ảo Chính phủ quy định…”

Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính Phủ quy định: “Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”.Quy định này chưa phù hợp với Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số nêu trên.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi nội dung khoản 6, Điều 2, Nghị định số 20/2010/NĐ-CP, ngày 08-3-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10, Pháp lệnh Dân số, theo hướng: Cặp vợ chồng mà một hoặc hai người đã có con riêng (con đẻ), được sinh một hoặc hai con.

Từ khóa: Thông báo 347-TB/TW

379

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
130941