• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 3497/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phôi thép dạng thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3497/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 85/TB1-CNHP ngày 01 tháng 4 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phôi thép dạng thanh (150*150*6000)mm. C: 0,25- 0,29 PCT, Si: 0,10-0,30 PCT max, Mn: 0,50-0,80 PCT, P+S: 0,045 PCT Max, C+Mn/6:0,33-0,40 PCT.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty cổ phần B.C.H Địa chỉ: Km 77+500 Kim Dương, Kim Thành, Hải Dương. MST: 0800286887

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033133881/A11 ngày 16/3/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng 0,25% <C < 0,6% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông, các góc được bo tròn, kích thước 2 đường chéo đo được không bằng nhau là 190x210mm, kích thước mặt cắt ngang là 150x150mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng 0,25% <C < 0,6% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông, các góc được bo tròn, kích thước 2 đường chéo đo được không bằng nhau là 190x210mm, kích thước mặt cắt ngang là 150x150mm.

Thuộc nhóm 7207 sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, phân nhóm 7207.20 (-) Có hàm lượng carbon từ 0,2% trở lên tính theo trọng lượng, phân nhóm (--) Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng, phân nhóm (- - -) Loại khác, mã số 7207.20.29 (- - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3497/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/4/2015, căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC, TCHQ đã có Thông báo 3497/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là phôi thép dạng thanh.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 85/TB1-CNHP ngày 01 tháng 4 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phôi thép không hợp kim (hàm lượng 0,25% <C < 0,6% tính theo trọng lượng), mặt cắt ngang đông đặc dạng gần giống hình vuông, các góc được bo tròn, kích thước 2 đường chéo đo được không bằng nhau là 190x210mm, kích thước mặt cắt ngang là 150x150mm.

Thuộc nhóm 7207 sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, phân nhóm 7207.20 (-) Có hàm lượng carbon từ 0,2% trở lên tính theo trọng lượng, phân nhóm (--) Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng, phân nhóm (- - -) Loại khác, mã số 7207.20.29 (- - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015.

Từ khóa: Thông báo 3497/TB-TCHQ

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272258