• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Thông báo 35/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 35/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/02/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/02/2012, VPCP đã ban hành Thông báo 35/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Về việc tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia:

Các Bộ, cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo khẩn trương gửi danh sách cán bộ lãnh đạo của Bộ, cơ quan mình tham gia Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Đồng thời, thành lập ngay các tổ công tác chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan mình và thông báo cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia đặt tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) biết các thông tin cần thiết (điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, đầu mối quan hệ công tác...).

Về xây dựng Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo quốc gia:

Căn cứ dự thảo của Bộ Tài chính (đã gửi tới các đồng chí thành viên), các Bộ, cơ quan thành viên cho ý kiến tham gia trực tiếp vào dự thảo văn bản và gửi về Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết luận này, các ý kiến tham gia cần cụ thể, chú ý quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, mối quan hệ giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp; chế độ dự họp, thông tin báo cáo.

Từ khóa: Thông báo 35/TB-VPCP

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
134641