• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 3533/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Thông báo 3533/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3533/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 26/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/07/2012, BNN đã ban hành Thông báo 3533/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Sáu tháng cuối năm 2012, các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính và các kế hoạch chuyên đề, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành CCHC: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách CCHC và cán bộ đầu mối CCHC của các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC để đạt kết quả cao hơn.

- Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quy trình, chất lượng xây dựng VBQPPL; thực hiện kết luận của Bộ trưởng sau rà soát văn bản về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (tại văn bản số 3315/TB-BNN-VP ngày 12/7/2012).

- Tăng cường thực hiện kiểm soát TTHC ban hành mới; thống kê, công bố TTHC theo quy định; tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát TTHC theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và theo kế hoạch của Bộ (Văn phòng Bộ - Phòng Kiểm soát TTHC phối hợp với Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan có giải pháp tổ chức thực hiện, cố gắng đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian).

- Trình Chính phủ Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; rà soát, điều chỉnh chức năng, tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định mới; phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn về tổ chức của cơ quan chuyên môn địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp, uỷ quyền của Bộ đối với các Tổng cục, Cục, Vụ... trong giải quyết công việc, ký văn bản theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số quy chế, quy định của Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Từ khóa: Thông báo 3533/TB-BNN-VP

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144999