• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Thông báo 3537/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 3537/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 2115/TB-KĐ2 ngày 16/10/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2, công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của Công ty cổ phần công trình 6 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây thép dự ứng lực không hợp kim dạng xon cán nguội chưa phủ mạ tráng, dùng làm cốt bê tông, đường kính 6 mm, hàm lượng cacbon 0.6-0.9%, mác thép 1670Mpa theo tiêu chun BS5896-1980, hàng mới 100% (mục 01 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần công trình 6

Địa chỉ: Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. MST: 0100104901.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10198960521/A11 ngày 04/5/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục HQ TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dây thép không hp kim (hàm lượng C>0,6% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ, hoặc tráng; kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng của mẫu phù hp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012.

- Theo công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của Doanh nghiệp về việc giải trình mục đích sử dụng dây thép dự ứng lực nhập khẩu, mẫu thực nhập được sử dụng cốt thép cho tà vẹt bê tông dự ứng lực, mỗi thanh tà vẹt sử dụng 12 sợi thép dự ứng lực

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hợp kim (hàm lượng C>0,6% tính theo trọng lượng), chưa phủ mạ, hoặc tráng; kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng của mẫu phù hp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012.

- Theo công văn số 92/CT6-KHDA ngày 19/9/2018 của Doanh nghiệp về việc giải trình mục đích sử dụng dây thép dự ứng lực nhập khẩu, mẫu thực nhập được sử dụng cốt thép cho tà vẹt bê tông dự ứng lực, mỗi thanh tà vẹt sử dụng 12 sợi thép dự ứng lực thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 “-Không được mạ hoặc trảng, đã hoặc chưa được đánh bóng”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 7217.10.39 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ Cục HQ TP.Hải Phòng;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty cổ phần công trình 6 (Đ/c; Tổ 36 th trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3537/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3537/TB-TCHQ

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426225