• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Thông báo 355/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Thông báo 355/TB-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 355/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/08/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/06/2010, Bộ GTVT đã ban hành Thông báo 355/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam.

 Về triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối vợp với Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thành lập bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ chức sơ kết và tổng kết thực hiện Đề án 30 của Bộ theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Bộ bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng để xem xét bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện tốt Đề án 30 của Bộ theo và Văn bản số 3928/BNV-CCHC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức thực hiện Đề án 30 và Văn bản số 2691/BTĐKT-VI ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng.

- Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch cân đối, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 30.

- Các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao bảo đảm việc cập nhật các TTHC còn thiếu, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào bộ cơ sở dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30 tháng 11 năm 2009; Công văn số 577/TTg-TCCV ngày 12 tháng 4 năm 2010 và theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 57/CCTTHC ngày 23 tháng 02 năm 2010.

- Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ về tình hình triển khai Đề án 30 và mời các cơ quan báo chí tham dự để nắm bắt và đưa tin về tiến độ thực hiện Đề án.

Từ khóa: Thông báo 355/TB-BGTVT

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111181