• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Thông báo 3592/TB-BHXH năm 2016 việc sử dụng địa chỉ thư điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Thông báo 3592/TB-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thay đổi địa chỉ thư điện tử dùng cho Vụ Thanh tra - Kiểm tra và các Phòng nghiệp vụ thuộc Vụ; nay thông báo để Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph biết, sử dụng trong trao đổi công việc và thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra:

vuttkt@vss.gov.vn

 

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

pkhthkt@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 1:

pnvttkt1@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 2:

pnvttkt2@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 3:

pnvttkt3@vss.gov.vn

 

- Phòng Giải quyết khiếu, tố:

pgqkt@vss.gov.vn

 

Địa chỉ các hộp thư điện tử trên được bắt đầu sử dụng từ ngày 19/9/2016. Các địa chỉ thư điện tử cũ sẽ không còn được sử dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đc (đ b/c);
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
Trần Đức Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3592/TB-BHXH   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đức Long
Ngày ban hành: 19/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 3592/TB-BHXH

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326952